понеділок, 25 січня 2016 р.

My Google Code-In experience

   Hi, I am Yuriy Shnitkovskiy, on Wikimedia known as @Georggi and (Huh, finally blog created in school is really needed for something) I would love to share my experience on Google Code-In 2015 with you. Firstly I want to say "thank you" to all mentors of Wikimedia for your help and support, these 7 weeks of code madness(It was madness, especially import and export processes :D) weren't easy, but weren't as hard, as they could of been if you weren't there. So, enough emotions, let's go straight into it!:)
   Google Code-In is the competition(Show me the person who doesn't want to fly to San Francisco for free unless..., khm, won't go to deep into that), but it didn't really feel like it was, we were working like a team, and different students worked on different categories, there aren't many events that I felt the same about team-work. Even though I participated in GCI last year too, I had a lot things to learn too: I went more deeply into Git, got into Vagrant(still, Apache is more flexible), got into actual code of core and fixed tons of import\export related issues there together with a help of TTO. I was taking so many PHP coding tasks that at some point, TTO had to make tasks for me(I am very thankful for doing that very fast). I actually missed a bigger variety of those. I was so often talking in IRC that after a few days after start(I joined contest literally in first minutes after it's start) that we started to talk about unrelated to GCI things, which I feel means that we were much closer together.
At the same time, there were a few problems that I experienced, like my HDD failing on 
December 31(I was surprised that I fixed it in just 2 days), some mentors busy so they can't review my work, etc. But they were so insignificant, that it doesn't really matter, as they are just making as better, more prepared.
   At the end, I want to say 'thank you' to all of Wikimedia mentors(Especially to This that and the other, Federico Leva(Nemo_bis), Florian Schmidt(FlorianSW) and many others) and google code-in helpers, which helped me with my shipping issue.
Overall, this was a great experience, I will definitely continue contributing and I am also looking forward to GCI 2016(And probably will switch to Google Summer of Code after that).
 I would suggest everyone trying themselves out in this, you don't actually need coding skills, some tasks here may be to draw something, or to write a documentation(Knowing programming languages is still good), so don't be lazy\shame, you can do it!
P.s. I wanted to create a video instead of a post, but found out, that I can't talk that good without stopping for thinking:).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

неділя, 22 листопада 2015 р.

Правила стильового оформлення документів різних типів

Правила стильового оформлення документів різних типів

Готуючи офіційні документи різних видів (накази, довідки, заяви, листи тощо), слід дотримуватся єдиних вимог до їхнього оформлення, структури та змісту, які встановлюються нормативними актами - державними стандартами. На сьогодні в Україні застосовуються кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поповнюються. Наприклад, ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». Згідно з цим стандартом:
 • службові документи оформляються на папері формату А4  (210 × 297 см ) та А5 (210 × 148 см );
 • окремі види документів можуть оформлюватися на папері формату А3 (297 × 420 см ) та А6 (105 × 148 см );
 • мінімальні розміри полів складають: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір 12–14 пт, міжрядковий інтервал – 1–1,5 рядка, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см;
 • зображення емблеми організації або товарний знак розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації.
Крім того, в стандарті визначаються структура та правила оформлення списків, таблиць, дат, нумерації та інших об’єктів. Крім державних вимог до оформлення документів, існують відомчі стандарти – вимоги до оформлення наукових праць, наукових статей, тез
доповідей на наукових конференціях, шкільних підручників тощо. Ці правила публікуються у відомчих актах і заздалегідь доводяться до відома авторів документів. Вони можуть дещо відрізнятися від оформлення офіційних документів і враховувати також поліграфічні особливості видання. Наприклад, правила оформлення науково-дослідницьких робіт
МАН такі:
 • обсяг документа – до 30 друкованих сторінок, аркуші формату А4, формат файлу текстового редактора Microsoft Word, на одній сторінці – 40 ± 2 рядки;
 • шрифт – Times New Roman14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка, вирівнювання – по ширині;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • поля: верхнє – 20 мм, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – 10 мм;
 • заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу подвійним інтервалом; заголовки структурних частин уводяться великими літерами з вирівнюванням по центру; заголовки підрозділів уводяться малими (крім першої) літерами з абзацним відступом. Крапку в кінці заголовка не ставлять;
 • нумерація сторінок: арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №, першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.
Окремі організації для внутрішніх документів можуть розробляти свій власний корпоративний або фірмовий стиль оформлення документів – відповідним чином підібрані кольорова гама та шрифти символів, визначені правила оформлення абзаців документа, вид і розміщення ло-
готипа організації тощо. Відповідно до цих вимог розробляються фірмові бланки та шаблони документів, на їх основі співробітники набагато швидше можуть підготувати потрібні документи.
Також слід дотримуватися загальних правил стильового оформлення
текстів:
 • основний текст документа бажано оформлювати в одному форматі, інший формат використовувати для виділення заголовків, окремих смислових фрагментів;
 • кількість різних кольорів і шрифтів у документі не повинна перевищувати трьох;
 • розмір символів, міжрядковий інтервал слід підбирати такими, щоб текст читався легко, без напруження очей;
 • кольорова гама повинна відповідати призначенню документа – вітальна листівка може бути оформлена яскравими, насиченими кольорами, а простий лист варто оформлювати в більш спокійних тонах;
 • однотипну структуровану інформацію доцільно подавати в таблицях;
 • графічні зображення в документі (рисунки, діаграми, схеми) повиннідоповнювати зміст тексту, роз’яснювати або ілюструвати його окремі моменти;
 • графічні зображення (фотографії, рисунки, схеми) також потрібно оформлювати в єдиному стилі;
 • на всіх сторінках робити однакове тло і поля, якщо інше не вимагається змістом документа тощо.

неділя, 4 жовтня 2015 р.

Крилаті фрази

Краще жити важко, ніж погано. - оригінал
Teško da žive bolje nego loše. - Хорватська
Тешко да живе боље него лоше. - Сербська

Vanskelig å leve bedre enn dårlig. - Норвежська
Moeilijk om beter dan slecht leven. - Нідерландська
어려운 나쁜보다 더 나은 삶을합니다. - Корейська
Лепш жыць цяжка, чым дрэнна. - Білоруська 
Sulit untuk hidup lebih baik dari yang buruk. - Індонезійська
Trudno żyć lepiej niż źle. - Польська 
Difficile vivere meglio di male. - Італійський
Difficilis magis ad malum. - Латина